Poznajmy się bliżej

Mam na imię Ela. Trochę się znam na książkach, bo podczas studiów polonistycznych mniej więcej przyuczono mnie do krytycznego pisania o literaturze.

Od listopada 2016 roku z potrzeby serca piszę o beletrystyce i prozie non fiction importowanej na polski rynek wydawniczy z krajów nordyckich.  Przyimek w nazwie bloga ma zadanie wskazywać na zapośredniczający charakter czytanych lektur. Nie czytam ich w oryginalnym brzmieniu językowym, lecz posiłkuję się przekładami.

Wspólnym mianownikiem publikowanych omówień jest zatem nie tylko literatura piękna z krajów nordyckich, ale także literatura faktu, w której Północ stanowi główny przedmiot opisu.

Jako osoba nielubiąca ograniczeń czasami wychodzę poza (narzucone na początku istnienia) bloga ramy tematyczne i piszę o innych książkach, bo – nie oszukujmy się – samą Skandynawią człowiek nie żyje.

Współpraca:

Akcent kładę głównie na obyczajówkę z ambicjami i ambitny reportaż. Nie wykluczam nawiązania kontaktu z wydawnictwami, które zaoferowałyby mi książki zgodne z nakreśloną wizją tematyczną bloga na zasadzie współpracy barterowej.

Kontakt: echozpolnocy@gmail.com

Reklamy